تلفن اصلی:
+98 (21) 55812755
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهروز افتخاری
فکس +98 (21) 55812755
آدرس پستی

چهارراه مولوی، نرسیده به میدان محمدیه، کوچه شیرخدا، پلاک 96

تولیدکننده جعبه‌های فرهنگی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه