تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت

طراحی و ساخت مکانیزم جهت انتقال مواد غلیظ، آمادگی ساخت انواع دستگاه پرکن و پمپ‌های پیستونی جهت صنایع آرایشی و بهداشتی، غذایی، شیمیایی و رنگ و روغن


شرکت‌های مشابه