تلفن اصلی:
+98 (171) 2323161
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نصیری
تلفن‌های دیگر 2323161
فکس 2323161
آدرس پستی

خیابان ولیعصر، عدالت 32، روبروی ایران تاکسی، مجتمع زرشاد، طبقه دوم

ساخت تابلوها و سازه‌های تبلیغاتی outdoor، مشاور تبلیغاتی در زمینه کار خود، چاپ کارت ویزیت و بنر به صورت فلکسی


شرکت‌های مشابه