تلفن اصلی:
+98 (21) 22863323
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جمشیدیان
تلفن‌های دیگر 22863323 / 22874506
فکس 22863323 / 22874506
آدرس پستی

پاسداران، نگارستان هفتم، کوچه شهید جعفر، پلاک 79، واحد 2

کد پستی 1664646953
کلید واژه‌ها   

بسته‌بندی نان

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه