تلفن اصلی:
+98 (21) 88460359
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داور صفرزاده
تلفن‌های دیگر 88460359 / 88426647
فکس 88460359 / 88426647
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها    

طراحی، لیتوگرافی، فیلم و زینک و کلیشه، چاپ رول، چاپ مسطح، چاپ افست، چاپ انواع مقوا، چاپ برچسب، چاپ پلاستیک


شرکت‌های مشابه