تلفن اصلی:
+98 (21) 33740217
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود عزیزنژاد
تلفن‌های دیگر 33740217
فکس 33740217
آدرس پستی

صفائیه، خیابان گلیسیرین، اول خیابان دست چپ، کارگاه ششم

کلید واژه‌ها   

بسته‌بندی قوطیهای فلزی (قوطیهای ربی تا 35 پوندی)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه