تلفن اصلی:
+98 (21) 33968423
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل دادخواه
تلفن‌های دیگر 33968423
فکس 33968423
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد، روبروی مسجد امام، سرای امید، حیاط اول، شماره 2

کلید واژه‌ها    

تولید PVC و شیرینک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه