تلفن اصلی:
+98 (391) 8222884
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد بمیناصریه
تلفن‌های دیگر 8222884
فکس 8222884
آدرس پستی

کیلومتر 6 جاده سرچشمه، جنب فرودگاه

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

بازرگانی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه