تلفن اصلی:
+98 (711) 2332350
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی کیومرثی
تلفن‌های دیگر 2332350
فکس 2332350
آدرس پستی

خیابان داریوش، مجتمع تجاری شهر، فاز 1، طبقه چهارم، واحد 408

کلید واژه‌ها  

بازرگانی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه