تلفن اصلی:
+98 (21) 82193202
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدجعفر شهلائینژاد
تلفن‌های دیگر 82193202 / 82193266
فکس 82193202 / 82193266
آدرس پستی

خیابان خالد اسلامبولی (وزراء سابق)، خیابان هجدهم، پلاک 4، طبقه چهارم

کد پستی 1511736781
پست الکترونیک [email protected] و [email protected]
کلید واژه‌ها   

تولید کاغذ کاربن لس

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه