تلفن اصلی:
+98 (652) 2632139
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد هرمز
تلفن‌های دیگر 2632139
فکس 2632139
آدرس پستی

کوی گلستان (فاز 4)، کوچه گلستان 7، پلاک 44

کد پستی 6351816934
کلید واژه‌ها   

تولید چسب و بسته‌بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه