تلفن اصلی:
+98 (21) 33964485
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کیهان آقا سیدابوالقاسم
تلفن‌های دیگر 33964485 / 33971659
فکس 33964485 / 33971659
آدرس پستی

میدان بهارستان، چهارراه سرچشمه، پاساژ کبیر، پلاک 60

کد پستی 1117666436
کلید واژه‌ها     

جعبه، بروشور، شماره‌زن، برجسته افست دو ورقی یک رنگ خوابیده، لترپرس دو ورقی، لترپرس یک و نیم ورقی، دستگاه مفتول


شرکت‌های مشابه