تلفن اصلی:
+98 (21) 77654651
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید مبارکی
تلفن‌های دیگر 77654651 / 77651145
فکس 77654651 / 77651145
آدرس پستی

بهارستان، جنب تالار سیاره، کوچه قائن، شماره 116

کد پستی 1154914618

افست دو ورقی دو رنگ، افست دو ورقی یک رنگ، افست یک ورقی یک رنگ، لترپرس دو ورقی، ملخی نیم ورقی، برش 115 و 90 سانتیمتری


شرکت‌های مشابه