تلفن اصلی:
+98 (511) 5411325
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد وفا کیش توحیدی
تلفن‌های دیگر 5411325 / 5411322
فکس 5411325 / 5411322
آدرس پستی

شهرک صنعتی توس، فاز 1، فاز 6 صنعتگران، پلاک 610

کلید واژه‌ها   

تولید قوطی فلزی غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه