تلفن اصلی:
+98 (174) 5333393
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ابوالقاسم جلینی کرد
تلفن‌های دیگر 5333393 / 5333801 / 5333678
فکس 5333393 / 5333801 / 5333678
آدرس پستی

شهرک صنعتی مینو دشت، خیابان سازندگی دوم

کد پستی 78386-49811
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

تولید ظروف یکبار مصرف

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه