تلفن اصلی:
+98 (262) 3772679
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجید صادقی
تلفن‌های دیگر 3772679
فکس 3772679
آدرس پستی

جاده رباطکریم، انتهای یوسف‌آباد صیرفی، پشت کارخانه سبلان سبد

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها    

طراحی و تولید قوطیهای صنعتی و چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه