تلفن اصلی:
+98 (131) 2254524
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اسماعیل کافی
تلفن‌های دیگر 2254524
فکس 2254524
آدرس پستی

صومعه‌سرا، روستای چوبه، کوچه آذرگون، پلاک 295

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

بسته‌بندی آب آشامیدنی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه