تلفن اصلی:
+98 (21) 66968620
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 66968620
فکس 66968620
آدرس پستی

خیابان جمهوری، مابین خیابان فخر رازی و دانشگاه، پلاک 1011، طبقه چهارم

کد پستی 1314894968
پست الکترونیک [email protected]

بازرگانی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه