تلفن اصلی:
+98 (21) 56417055
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد محقق دوانی
فکس 02156417314
آدرس پستی

تهران، شهرک صنعتی پرند، میدان توسعه، بلوار گلستان، خیابان گل آرا پلاک19

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.fsn-co.com

،UFفیلتراسیون ،RO ،NF MF مبدل های لوله ای و صفحه ای،،UHT CIP مخزن آسپتیک، دوزینگ مایه، استندومات (استانداردسازی چربی…)


شرکت‌های مشابه