تلفن اصلی:
+98 (21) 88539791
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهاجر
تلفن‌های دیگر 88539791
فکس 88539791
آدرس پستی

آپادانا، روبروی خیابان شهید صابونچی (مهناز سابق)، پلاک 117، طبقه دوم، واحد 6

فیلم استرچ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه