تلفن اصلی:
+98 (121) 3480909
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سامان ملکی
تلفن‌های دیگر 3480909
فکس 3480909
آدرس پستی

بلوار کارگر، بعد از کمربندی، جاده هلی کتی، روبروی کارگاه بلوکزنی چالاک چینه

تولیدی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه