تلفن اصلی:
+98 (13) 3383850
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (13) 33883849
فکس +98 (13) 33883849
آدرس پستی

شهر صنعتی رشت، خیابان مدرس، خیابان منتظری

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.lakanplastic.com/
موبایل پاسخگو +98 (912) 3399263
تلگرام کلیک کنید

تولیدکننده پریفورم بطری (PET)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه