تلفن اصلی:
+98 (71) 37742777
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید ماشاءاله سبحانی
تلفن‌های دیگر +98 (71) 37742778-9
فکس +98 (71) 37742780
آدرس پستی

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، میدان دوم، بلوار صنعت جنوبی، خیابان 101

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.fooladbaft.com

تولید خرپای میلگردی، شبکه میلگردی (مش)، فنس و پالت، باکس های فلزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه