تلفن اصلی:
+98 (511) 5412033
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مازیار توانا
تلفن‌های دیگر 5412033
فکس 5412033
آدرس پستی

شهرک صنعتی توس، فاز دوم، اندیشه 15، پشت کارخانه اترک شیمی، واحد 721

چاپ افست


شرکت‌های مشابه