تلفن اصلی:
+98 (751) 3345293
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 3345293
فکس 3345293
آدرس پستی

خیابان 17 شهریور، روبروی مدرسه شهدا، دفتر فروش پرنیان

کد پستی 7391938986

تولید دستمال کاغذی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه