تلفن اصلی:
+98 (21) 44545661
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدحسین لویزه
تلفن‌های دیگر 44545661
فکس 44545661
آدرس پستی

کیلومتر 10 جاده مخصوص تهران-کرج، خیابان عاشری، پلاک 26

چاپ، صحافی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه