تلفن اصلی:
+98 (21) 56547516
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حامد جعفری
تلفن‌های دیگر 56547516
فکس 56547516
آدرس پستی

منطقه آزاد ری

پست الکترونیک [email protected]

تولید انواع حلال‌های چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه