تلفن اصلی:
+98 (21) 55802605
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داود مقیمی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 56392043 / 55583029 / 56392287
آدرس پستی

خیابان پانزده خرداد، سرای بوذر جمهری، پلاک 1

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.parsplasticanahita.ir/
آدرس کارخانه

جاده ساوه شهرک صنعتی نصیر اباد
فاز ۲ سرو ۲۶ پلاک ۱۰۹

عریض کشاورزی یک متر الی دوازده متر، استرچ فیلم، حبابدار ضربه‌گیر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه