تلفن اصلی:
+98 (21) 66592788
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیرحسین یکانیفرد
تلفن‌های دیگر 66592788
فکس 66592788
آدرس پستی

خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، کوچه افشین، پلاک 16

پست الکترونیک [email protected]

دستگاه‌های چاپ برجسته فلت و چاپ برجسته

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه