تلفن اصلی:
+98 (28) 33343888
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اسکندری
تلفن‌های دیگر 33343888
فاکس 33343888
آدرس پستی

چهارراه ولیعصر، بلوار شهید بهشتی، کیلومتر 2 جاده نجف‌آباد، کارخانه ورزیران

کد پستی 48531-34159
پست الکترونیک [email protected]

تولید انواع عایق و بسته‌بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه