تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس احسنیفر (مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره)
آدرس پستی

شهرک صنعتی، میدان اول، پلاک 40

کد پستی 7615131765

انجام فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی و تحقیقاتی متناسب با فعالیت شرکت: پاک کردن و بسته‌بندی و بوجاری حبوبات


شرکت‌های مشابه