تلفن اصلی:
+98 (11) 33303262
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدمحمدرضا ابراهیمی
تلفن‌های دیگر 33303262
فکس 33303262
آدرس پستی

خیابان انقلاب، چهارراه برق، کوچه انجمن خوشنویسان، ساختمان اشک 5، واحد 6

کد پستی 55361-48186
پست الکترونیک [email protected]

تولیدکننده پلیمر مهندسی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه