تلفن اصلی:
33553353
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حلاوی
تلفن‌های دیگر 33553353
فکس 33553353
آدرس پستی

شهرک صنعتی خیرآباد، بلوار صنعتگران شرقی، بلوار تلاش، خیابان 110

کد پستی 3837143888
پست الکترونیک [email protected]

تولید درب‌های اتوماتیک، درب شیشه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه