تلفن اصلی:
+98 (121) 3183002
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی رنجبر
تلفن‌های دیگر 3183002
فکس 3183002
آدرس پستی

شهرک صنعتی چهل شهید

تولید فیلم پلی اتیلن و چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه