تلفن اصلی:
+98 (791) 2264811
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی رحمانیان
تلفن‌های دیگر 2264811
فکس 2264811
آدرس پستی

بلوار جانبازان، کوچه شماره 9، منزل شخصی عبدالکریم رحمانیان

کد پستی 7417997476
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 5555653 (0791)
آدرس کارخانه

جهرم، بلوار رهبری، روبروی نمایندگی مزدا

کارتن‌سازی


شرکت‌های مشابه