تلفن اصلی:
+98 (311) 8788334
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عبدالصمد جعفرپیشه
تلفن‌های دیگر 8788334
فکس 8788334
آدرس پستی

جاده نائین، مقابل پایانه شرق

پست الکترونیک [email protected]

تولیدکننده تخصصی جهت صنایع کاغذ، کارتن، صنایع غذایی و گلوتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه