تلفن اصلی:
+98 (21) 88421768
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل تاجیک
تلفن‌های دیگر 88421768 / 88461390
فکس 88421768 / 88461390
آدرس پستی

خیابان سهروردی شمالی، روبروی پمپ بنزین، کوچه تقوی، پلاک 51، واحد 1

کد پستی 1568639311
پست الکترونیک [email protected]

مرکز چاپ دیجیتال CD، DVD، Mini CD، Name Card

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه