تلفن اصلی:
+98 (21) 66317260
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل منوچهر محمدیان
تلفن‌های دیگر 66317260
فکس 66317260
آدرس پستی

خیابان معلم، بهاران 2، پلاک 143

پست الکترونیک [email protected]

برش کاغذ و تجهیزات صحافی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه