تلفن اصلی:
+98 (511) 2706535
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جواد شریعتی مقدم
تلفن‌های دیگر 2706535
فکس 2706535
آدرس پستی

طلاب، چهارراه سیلو، خیابان علی مردانی، نبش علی مردانی 2، پلاک 28، فروشگاه ثامن

کد پستی 9155714547

دستگاه بسته‌بندی سلفونکشی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه