تلفن اصلی:
+98 (21) 44908286
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ابوالفضل معدن‌پور
تلفن‌های دیگر 44908286
فکس 44908286
آدرس پستی

کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، خیابان سپاه اسلام، پلاک 75

کد پستی 1389835751
پست الکترونیک [email protected]

امور تکمیلی چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه