تلفن اصلی:
+98 (511) 7256875
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین حسین‌پور (رئیس هیئت مدیره اتحادیه)
تلفن‌های دیگر 7256875
فکس 7256875
آدرس پستی

بلوار قرنی، قرنی 25، بعد از چهارراه اول، سمت راست

اتحادیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه