تلفن اصلی:
+98 (541) 3238244
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدجواد اصغری
تلفن‌های دیگر 3238244
فکس 3238244
آدرس پستی

خیابان مولوی، نبش مولی 14، طبقه فوقانی شیرینی سرای امیر

اتحادیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه