تلفن اصلی:
+98 (871) 2275507
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرید عزت‌پور
تلفن‌های دیگر 2275507
فکس 2275507
آدرس پستی

خیابان شهدای جنوبی، ، پاساژ عزتی، طبقه فوقانی

اتحادیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه