تلفن اصلی:
+98 (811) 2523424
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی زرگریان
تلفن‌های دیگر 2523424
فکس 2523424
آدرس پستی

آرامگاه بوعلی سینا، جنب اداره کار، چاپ ندای اکباتان

اتحادیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه