تلفن اصلی:
+98 (511) 6513046
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 6513046 / 8693747
فکس 6513046 / 8693747
آدرس پستی

بلوار وکیل آباد، خیابان هفت تیر، هفت تیر 11، پلاک 22، طبقه همکف

کد پستی 55817-91788

دانشجو رشته معماری (فروش BOPP در مشهد)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه