تلفن اصلی:
+98 (21) 44198615
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل پورکلباسی
تلفن‌های دیگر 44198615
فکس 44198615
آدرس پستی

کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، بعد از چهارراه ایران خودرو، شهرک ویلا شهر، نبش خیابان انصار، پلاک 4

کد پستی 1396115713

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه