تلفن اصلی:
+98 (21) 55212037
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدمحمود میرنوری لنگرودی
تلفن‌های دیگر 55212037
فکس 55212037
آدرس پستی

باقرشهر، مجتمع تجریشی، فاز 4، البرز 49، شماره 3

چاپ روی نایلون، فلکسو چهار رنگ عرض 80cm ساخت ایران، فلکسو دو رنگ عرض 60cm ساخت ایران، فلکسو شش رنگ عرض 80cm ساخت تایوان


شرکت‌های مشابه