تلفن اصلی:
+98 (21) 44030062
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داریوش چگینی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 44103917
فکس +98 (21) 44104064
آدرس پستی

تهران - بزرگراه ستاری - بلوار فردوس غرب - خیابان ورزی جنوبی - پلاک 26 - واحد 7

کد پستی 1471786741

بازرگانی داخلی، خارجی، برگزارکننده نمایشگاه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه