تلفن اصلی:
+98 (21) 22872674
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدعلی احدیفر
فکس +98 (21) 22872721
آدرس پستی

تهران ، پاسداران، خیابان زمرد

کد پستی 1911934314
پست الکترونیک [email protected]

واردات ورق حلب

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه