تلفن اصلی:
+98 (26) 3610 8315
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی بیات (رئیس هیئت مدیره)
تلفن‌های دیگر +98 (26) 3610 8319
آدرس پستی

کیلومتر 24جاده مخصوص(تهران کرج) روبروی رنگ سحر خ سروستان کوچه چهارم غربی پلاک 9

کد پستی 3163833680
پست الکترونیک [email protected]

سازنده کلیشه های د یجیتال hd و full hd
پشت فلز، آبشور و مخصوص وارنیش، مرکب های پایه فلز

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه